Tanınmış alim Mehriban Əliyevaya müraciət etdi

Hörmətli Mehriban xanım!

Mən Meksidol antioksidant preparatının həmmüəllifiyhəm,  Bakıda müdafiə etmişəm,1987ci ildə.1985ci ildə SSRİ Səhiyyə Nazirliyi farmkomitet 13 dekabrda 23 saylı qərarla tədqiqatımın nəticəsini təsdiq etdi.Elmi işimi SSRİ Farmakologiya ETİda və Azərbaycan Tibb Universiteti farmakologiya kafedrasında apardım.A.Əliyev tibb elmləri namizədi,avtoritet Bakı 1987 olaraq 50dən çox elmi məqalə, xüsusilə də 24 tibb üzrə namizəd və doktorluq avtoreferatlarında istinadlar edirlər -xaricdə.daxildə yox,amma ermənilər istinadlar edirlər , bu elmdə idman dili ilə desək düşmənin Azərbaycan bayrağını qaldırması deməkdir  .Nobel mükafatı laureatı akademik Semyonov və akademik Emaunellə bir məqalədə Azərbaycan aliminin mənim adım və Bakı çəkilirsə bunun əhəmiyyəti yəqinki var.Akad.Semyonov B 6 vitaminin əsasinda antioksidant ideyasını vermişdir.Farm.ETİ da kimyaçı alimlər Smirnov və Kuzmin bu ideya ilə 30 yaxın sintetik maddə sintez etmiş , SSRİ alimləri ilə birlikdə məndə həmin maddələrin eksperimentlərini apardıq,indi tədqiqat oksipin olan Meksidol tibbə tətbiq olunur.

,2003cü ildə Putin öz alimlərini dövlət mükafatına layiq gördü.Mənim bu beynəlxalq əhəmiyyətli elmi nəticəmi isə Hörmətli Prezidentə və Sizə çatmasına imkan vermirlər.Təqribən 20 ildən sonra özüm özümü təbliğ etməyə başlamışam. Azərbaycanda Meksidol preparatı ilə tibb elm. doktor və fəlsəfə doktorları müdafiələr edilir, maddi qazanclar əldə edirlər ,amma rəsmi həmmüəllif olsamda mən ,,yoxam,,!. Putin qol çəkdiyi elmi nəticəyə Azərbaycan Prezidentidə qol çəksə az əhəmiyyət deyil.Bu nəticəmə səbəb familyam olmuşdur,həmin illərdə Ulu Öndər SSRİ Nazirlər Sovetinin l müavini idi , məndən Moskvada Farm.ETİ da üstü örtülü soruşmuşdular qohum olmaq barədə təbii ki eyni familya olduğunu demişdim.Məndən qabaq Farmakologiya ETİda tədqiqat üçün getmiş elmi işçilərimizə bu axtarışları verməmisdilər. Ulu Öndərin 1983cü ildə 60 illik yubiley yaşını və Viklis sirlərində Azərbaycan Qarabağı-topağımızı gizlin danışıqlarda  Hörmətli Prezidentimiz İ.Əliyevin verməyəcəyini oxudum, qürur hissi ilə təbrik teleqramları vurdum.Həyat ğostərdiki düz etmişəm!.Elmi rəhbərim prof.T.A.Voronina demişdi ki,sənə müvafiq qiymətləri Azərbaycan verməlidir,sən proqram üzrə tədqiqatı , həmdə müdafiəni Azərbaycanda edibsən . Hörmətli l Vitse Prezident Mehriban xanım professor adı və müvafiq qiyməti Hörmətli Prezidentimiz və Sizdən gözləyirəm.Hesab edirəm ki bu həmdə partiyalılığından asılı olmayaraq Azərbaycan Prezidentimiz bu elmi nəticəni dəyərləndirərək Azərbaycan naminə çalışanlara öz qiymətini verəcəkdir.Mən Sizlərə inanıram.

Aydın Əliyev

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ATU-nun dosenti