Qanunda heç bir istisnaya yer olmamalıdır

"Hər kəs qanunlar qarşısında bərabər olmalıdır. Qanunda heç bir istisnaya yer olmamalıdır. Qanunların aliliyi və diktaturası yaradılmalıdır. Bunu diktatura kimi başa düşmək səhvdir.

Milli Ordu siyasiləşməməli, yalnız Azərbaycan dövlətinə və xalqına xidmət etməlidir.
Hakimiyyət bölgüsü aparılmalı, bu istiqamətdə islahatlar həyata keçirilməlidir."

Azərbaycan Respublikası Prezidentliyə namizəd Etibar Məmmədovun
"Azadlıq" Meydanında keçirilən mitinqində etdiyi çıxışından.
28 aprel 1992-ci il